Žalm 39 – Modlitba v beznádeji

Kňazský seminár sv. Františka Xaverského v spolupráci s Katedrou biblických vied na RKCMBF UK v Bratislave pokračoval 10.10. 2011 svojím siedmym stretnutím cyklu Slovom žalmu k jubileu. Stretnutie sa začalo o 19.30 hod. spoločnou modlitbou vešpier, po ktorej nasledovali predstavenie kostola v Malej Lehôtke a veľkomoravskej lokality Ducové a čítanie a výklad Žalmu 39 (pracovný preklad a powerpointová prezentácia) s názvom Modlitba v beznádeji. Názov témy vyjadril jedno z bolestivých konštatovaní žalmu. Prezentácia dvoch lokalít (tu) i zvukovou nahrávkou na stránke www.xaver.sk

Mesačné stretnutia cyklu Slovom žalmu k jubileu (ďalej SŽJ) sa konajú vždy v priestoroch Kňazského seminára v Badíne a pozostávajú z modlitby vešpier, čítania a výkladu žalmov a krátkeho historického cyrilo-metodského exkurzu.

Priebeh stretnutí

1.    Spoločné slávenie vešpier o 19.30 hod.
2.    Historický exkurz
3.    Čítanie a výklad žalmov
4.    Diskusia do 21.15 hod.