Žalmy

Pravidelné Pondelňajšie stretnutia nad Svätým písmom (PSSP) v benediktínskom Kláštore Premenenia Pána v dedinke Sampor.

11.X.2010 — Otvorenie žaltára (preklad Ž 1 a Ž 2). (1. PSSP) / SŽkJ-I-01

25.X.2010 — Hymnus: Čože je človek? (preklad Ž 8 ). (2. PSSP) / SŽkJ-I-02

8.XI.2010 — Hymnus Pánovej náuke – Tóre (preklad Ž 19). (3. PSSP) / SŽkJ-I-05

22.XI.2010 – Modlitba úbohého človeka (preklad Ž 39). / (4. PSSP) / SŽkJ-I-07

6.XII.2010 – Vášnivé hľadanie Boha (preklad Ž 63).  / (5. PSSP) / SŽkJ-II-04

20.XII.2010 Mesiášova kráľovská moc (preklad Ž 72).  / (6. PSSP)

21.II.2011 – Bože môj, prečo si ma opustil (preklad Ž 22). / (7. PSSP) / SŽkJ-I-03

10.III.2011 – Pán Je môj pastier (preklad Ž 23). / (8. PSSP) / SŽkJ-I-04

21.III.2011 – Hľa prichádzam (preklad Ž 40). / (9.PSSP) / SŽkJ-I-08

4.IV.2001 – Túžba po Bohu (preklad Ž 42-43) /(10.PSSP) / SŽkJ-I-09

2.V.2011 – Ľúbostná pieseň (preklad Ž 45). / (11. PSSP)

16. V. 2011 — Pieseň o Immanuelovi (preklad Ž 46) / (12. PSSP)

30. V. 2011 —  Sám seba nik nevykúpi (preklad Ž 49) / (13. PSSP)

20. VI. 2011 — Spoločné spytovanie svedomia (Ž 50)  / (14. PSSP) / SŽkJ-II-01

3.X.2011 – Vyznanie viny (preklad Ž 51)(15. PSSP) / SŽkJ-II-02

24.X.2011 – Priateľské slová alebo zákerné reči (preklad Ž 55) / (16. PSSP) / SŽkJ-II-03

7.XI.2011 – Jediná opora v Božom slove (preklad Ž 56) / (17. PSSP)

21.XI.2011 – Záchrana spoločenstva sa očakáva (preklad Ž 85) / (18. PSSP)

5.XII.2011 – Ľudská pomoc nestačí (Ž 60) / (19. PSSP)

19.XII.2011 – Znovuobjavenie viery (Ž 73) / (20. PSSP) / SŽkJ II-07

20.II.2012 – Prorocký výrok proti mocichtivému (Ž 52)  (21. PSSP)

5.III.2012Bolestné konfrontácie (Ž 53-54) (22. PSSP)

19.III.2012 – S Bohom medzi levmi (Ž 57) (23. PSSP)

23.IV.2012 – Opojení hadím jedom (Ž 58) (24. PSSP)

7.V.2012 – Bolesti riskujúceho pre Pána (Ž 69) (25. PSSP)

21.V.2012 – Presadená Božia vinica (Ž 80) (26. PSSP)

4.VI.2012 – Modlitba chvejúceho sa srdca (Ž 61) (27. PSSP)

18.VI.2012 – Útočné jazyky versus priame srdcia (Ž 64) (28. PSSP)

24.IX.2012 – Útoční nepriatelia (Ž 59) (29. PSSP)

8.X.2012 – Útočište, ale aké (Ž 62) (30. PSSP)

5.XI.2012 – Mojžišova úvaha o čase (Ž 90) (31. PSSP)

(?) 26.XI. 2012 – Pod ochranou Najvyššieho (Ž 91) (32. PSSP)

3.XII.2012 – Duša plná utrpenia (Ž 88) (33. PSSP)

4.III.2013 – Abecedou o spravodlivom človeku (Ž 112) (33. PSSP)

18.III.2013 – Radostná správa o vyslobodení (Ž 114) (34. PSSP)

8.IV.2013 – Oslava Boha až naveky (Ž 115)  (35. PSSP)

22.IV.2013 – Život lásky a dôvery (Ž 116)  (36. PSSP)

6.V.2013 – Liturgia vďakyvzdania (Ž 118) (37. PSSP)

20.V.2013 – Putovanie do Jeruzalema (Ž 122) (38. PSSP)

3.VI.2013 – Šťastný a požehnaný človek (Ž 127-128)  (39. PSSP)

17.VI.2013 – Volanie z hlbín (Ž 130) (40. PSSPP)