Category Archives: Archív

Mučeník pre Krista o rodine začiatkom 2. storočia

“Áno” – rodine

“Nech niet medzi vami muža ani ženy, rodiny ani kmeňa, ktorý by dnes odvrátil svoje srdce od Pána, nášho Boha, a šiel by slúžiť bohom tých národov; nech niet medzi vami koreňa, z ktorého vyrastá otrava a jed.” (Dt 29,18)

Apoštolský otec, Ignác Antiochijský, nazývaný aj Teoforos “Bohonosec”, bol biskupom Antiochijskej cirkvi cca od r. 68. Zomrel okolo 117 po Kr. – mučeníckou smrťou pre svoju vieru v Krista. V aréne ho hodili levom. Keď ho zatkli za cisára Trajána a keď bol na ceste do Ríma napísal niekoľko listov. Medzi nimi aj jeden cirkvi do Efezu.

V tomto liste vyzýva veriacich k oddanosti viere v Krista a nepripúšťa kompromisy, napriek tomu, že jeho cesta do Ríma neveštila nič dobré. V jeho liste stojí:

Pred Pánom nie je nič skryté, aj naše tajomstvá sú mu blízke. Preto robme všetko tak, akoby v nás on býval, aby sme boli jeho chrámami a on bol v nás naším Bohom, ktorý aj je, aj sa zjaví pred našou tvárou, ak ho náležite milujeme.
     „Nemýľte sa“, bratia moji. Tí, čo rozvracajú rodiny, „nebudú … Continue reading Mučeník pre Krista o rodine začiatkom 2. storočia

Delenie času dňa a noci v antickej tradícii

Presýpacie hodinyZvykli sme si presne merať pracovný čas, ale aj čas na oddych, či zábavu. Nemeriame čas strávený s rodinou, či priateľmi, alebo každý iný čas, keď sa cítime ako ryby vo vode. Človek je náboženský, a tak meria svoj čas i vzhľadom k Bohu, ktorý ho stvoril a ktorý má o každého jedného mimoriadny záujem. Tým, čo sa v tomto roku 2014 vydávajú na životnú cestu, na ktorej svoj čas venujú Bohu a ľuďom, by som rád venoval malú zmienku o delení času dňa a noci v antickom svete.
Môže to poslúžiť k lepšiemu pochopeniu toho, že Ježiša ukrižovali o tretej hodine, tma nastala o šiestej hodine a vydýchol o deviatej hodine, ako stojí v gréckom texte (Mk 15,25.33.34).

Pentateuch na Hebrejskej univerzite (Jeruzalem)

Hebrejská univerzita - logoV dňoch 25. – 29. mája 2014 sa konala na Hebrejskej univerzite v Jeruzaleme (Givat Ram Campus) medzinárodná konferencia s názvom The Pentateuch within Biblical Literature: Formation and Interaction. Hlavnými organizátormi boli štyri univerzity, z ktorých pochádzali aj vedeckí garanti konferencie: Jan Gertz (Heidelberg University), Bernard M. Levinson (University of Minnesota), Dalit Rom-Shiloni (Tel Aviv University) a Konrad Schmid (University of Zurich).

Hlavné zameranie konferencie bolo na vznik Pentateuchu Continue reading Pentateuch na Hebrejskej univerzite (Jeruzalem)