Ž 51 – Osobné vyznanie viny

Nátan a Dávid (reliéf)

V pondelok 3. októbra 2011, o 19.00 hod. Benediktíni Kláštora Premenenia Pána zahájili vo svojom novom kláštore v dedinke Sampor už 2. ročník (počas akademického roka 2011/2012) pravidelných Pondelňajších stretnutí nad Svätým písmom (ďalej PSSP). Hodinové stretnutie sa začalo krátkou modlitbou o 19.00 hod a bolo zamerané na Žalm 51 (text a powerpointová prezentácia). Na záver stretnutia bude spoločná modlitba – kompletórium o 20.00 hod.

Séria šiestich večerov PSSP do konca roku 2011, počas ktorých sa číta a vykladajú state Svätého písma, bude pokračovať v téme 1. ročníka 2010-2011. Teda i započatý 2. ročník – 2011-2012 – bude zameraný na Knihu žalmov. Preberať sa budú vybrané žalmy a niektoré témy, ktoré s nimi súvisia.

Program stretnutí do konca roku 2011:

3.X.2011 – Vyznanie viny (Ž 51)(15. PSSP)

24.X.2011 – Priateľské slová alebo zákerné reči (Ž 55) / (16. PSSP)

7.XI.2011 – Jediná opora v Božom slove (Ž 56) / (17. PSSP)

21.XI.2011 – Žalm na advent (Ž 85) / (18. PSSP)

5.XII.2011 – Ľudská pomoc nestačí (Ž 60) / (19. PSSP)

19.XII.2011 – Znovuobjavenie viery (Ž 73) / (20. PSSP)