Na púšti – uvedenie do Knihy Numeri

Pohorie Sinaj

Svetskí františkáni (OFS) organizovali v Lučenci v sobotu 15. októbra 2011 o 15.00 hod. v poradí štvrté biblické stretnutie v rámci trojročnej témy svetských františkánov na Slovensku: „Vytvárať spoločenstvo nad Božím slovom“. Prednáška (powerpointová prezentácia) venovaná štvrtej biblickej Knihe Numeri sa začala o 15.30 hod. vo farských priestoroch pri Kostole Krista Kráľa, sídlisko Rúbanisko III. Stretnutie s početnými poslucháčmi bolo spríjemnené i čajovou a sladučkou prestávkou i diskusiou nad rôznymi otázkami. Skončilo sa o 18.10. hod.