Ž 42-43 – o túžbe za Pánom

1 Zbormajstrovi. Poučný chválospev (lyKif.m;) Koreho synov.
2a Ako jeleň bude dychtiť
2b za vodou z prameňa,
2c tak bude túžiť moja duša
2d po tebe, Bože.
3a Po Bohu žízni moja duša,
3b po Bohu živom;
3c kedyže už prídem
3d a uzriem Božiu tvár?
4a Moje (vlastné) slzy boli mojím chlebom
4b vo dne i v noci,
4c keď mi celý deň hovorili:
4c “Kdeže je tvoj Boh?”
5a Toto si pripomeniem a budem sa rozplývať
5b vo mne moja duša
5c pretože prejdem pomedzi zástupy a vstúpim
5d do domu Božieho
5e za hlasu radosti a vďačnosti;
5f množstvo putujúcich.
6c Čože si smutná, duša moja
6d a vo mne sa vzpínaš?
6e Očakávaj Boha, lebo ho ešte budem velebiť,
6b Spása (je) jeho tvár.
7a Môj Bože, moja duša vo mne smúti;
7b a preto si spomínam na teba
7c v zemi Jordánu a vrchoch Hermonu
7d a na vrchu Misar.
8a Hlbina volá k hlbine
8b na hukot tvojich vodopádov;
8c všetky tvoje prietrže a prívaly
8d prešli (po)na(d) mňa.
9a Vo dne PÁN mi dáva príkazy (o) jeho vernosti (chesed)
9b a v noci (je) so mnou jeho pieseň
9c modlitba k Bohu môjho života.
10a Poviem Bohu, mojej skale:
10b „Prečo na mňa zabudol?
10c Prečo mám chodiť dopálený (koder),
10d útlakom môjho nepriateľa?
11a Zabíjaním mojich kostí,
11b ma tupili moji utláčatelia,
11c keď sa ma celý deň vypytovali:
11d “Kdeže je tvoj Boh?”
12a Čože si smutná, duša moja?
12b A čože sa vo mne vzpínaš?
12c Očakávaj Boha, lebo ho ešte budem velebiť,
12d spásu mojej tváre a môjho Boha.
1a Súď ma, Bože,
1b a rozhodni môj spor
1c s neverným ľudom;
1d pred klamlivýmzlobným mužom.
1e zachráň ma!
2a Veď ty si Boh môjho útočišťa.
2b Prečo si ma zavrhol
2c Prečo mám sústavne chodiť dopálený,
2d útlakom môjho nepriateľa?
3a Zošli svoje svetlo a svoju pevnosť;
3b ony ma budú sprevádzať
3c a privedú na tvoj svätý vrch
3b a do tvojich stánkov.
4a Nechže prídem k Božiemu oltáru,
4b k Bohu radosti (z) môjho plesania,
4c a citarou ťa, zvelebím,
4d Bože, môj Boh.
5a Čože si smutná, duša moja?
5b A čože sa chveješ?
5c Očakávaj Boha, lebo ho ešte budem velebiť,
5d spásu mojej tváre a môjho Boha.