Ž 63 – Vášnivé hľadanie Boha

1 Dávidov žalm.

Keď sa zdržiaval v Júdskej púšti.

2a Bože, ty si môj Boh,
2b už od úsvitu ťa pozorne hľadám.
2c Za tebou prahne moja duša,
2d stravuje sa pre teba moje telo;
2e ako vyschnutá a vyprahnutá zem,
2f bez vody.
3a Tak som ťa vo svätyni kontemploval
3b aby som videl tvoju moc a slávu,
4a lebo tvoja vernosť je lepšia než život:
4b (a teda) moje pery budú ťa oslavovať.
5a Tak ťa celý život budem žehnať,
5b v tvojom mene budem dvíhať svoje ruky k modlitbe.
6a Sťa sadlom a blahobytom/hojnosťou sa nasýti moja duša
6b a moje ústa ťa budú chváliť jasavými perami.
7a Keď myslím na teba na svojom lôžku,
7b o tebe šepocem počas nočných stráží.
8a Lebo ty si mi pomáhal
8b a pod ochranou tvojich krídel budem plesať.
9a Moja duša sa lipne k tebe,
9b Pevne ma držíš sa ma svojou pravicou.
10a Tí však, čo sa snažia môj život zahubiť,
10b zostúpia do hlbín zeme;
11a vydaní budú meču napospas,
11b stanú sa korisťou šakalov.
12a Kráľ sa však bude tešiť v Bohu;
12b chváliť sa budú všetci, ktorí prisahajú na neho,
12c lebo budú umlčané ústa tých, čo hovoria lži.