Worship & Word

Lectio A

Krátke biblické komentáre k starozákonným nedeľným čítaniam v Roku A.

Rôzne témy

  • Meno Ježiš

  • Turíčna vigília

22. máj 2010, 21.00 hod, Staré hory – Bazilika Návštevy Panny Márie

Téma: Tóra – Tradícica – Turíce (prednáška) a slávenie Eucharistie

  • Milosrdenstvo nášho Boha

Primičná homília (21.8.2011)

Žalmy

Cyklus šiestich Pondelňajších stretnutí nad Svätým písmom (PSSP) v Kláštore Premenenia Pána na Sampore má v centre svojej pozornosti Žalmy.

1. PSSP (11.X.2010) / SŽkJ-01— Otvorenie žaltára (Ž 1 a 2). (pracovný preklad Žalmu 1 a Žalmu 2)

2. PSSP (25.X.2010) / SŽkJ-02— Hymnus: Čože je človek? (Ž 8 ). (pracovný preklad žalmu)

3. PSSP (8.XI.2010) / SŽkJ-05— Hymnus Stvoriteľovi a Zákonodarcovi (Ž 19). (pracovný preklad žalmu)

4. PSSP (22.XI.2010) / SŽkJ-07— Modlitba úbohého človeka (Ž 39). (pracovný preklad žalmu)

5. PSSP (6.XII.2010) — Vášnivé hľadanie Boha (Ž 63). (pracovný preklad žalmu)

6. PSSP (20.XII.2010) — Mesiášova kráľovská moc (Ž 72). (pracovný preklad žalmu)

7.PSSP (21.II.2011) / SŽkJ-03 – Bože môj, prečo si ma opustil (preklad Ž 22).

8.PSSP (10.III.2011) / SŽkJ-04 – Pán Je môj pastier (preklad Ž 23).

9.PSSP (21.III.2011) / SŽkJ-08– Hľa prichádzam (preklad Ž 40).

10.PSSP (4.IV.2011) / SŽkJ-09– Túžba za Pánom (preklad Ž 42-43).

11.PSSP (2.V.2011) – Ľúbostná pieseň (preklad Ž 45).

12.PSSP (16. V. 2011) — Pieseň o Immanuelovi (preklad Ž 46).

13.PSSP (30. V. 2011) —  Sám seba nik nevykúpi (preklad Ž 49).

14.PSSP (20. VI. 2011) — Spoločné spytovanie svedomia (Ž 50).

15. PSSP (3.X.2011) – Vyznanie viny (preklad Ž 51).

16. PSSP (24.X.2011) – Priateľské slová alebo zákerné reči (preklad Ž 55) / SŽkJ-II-03

17. PSSP (7.XI.2011)Jediná opora v Božom slove (preklad Ž 56).

18. PSSP (21.XI.2011) – Žalm na advent (preklad Ž 85).

19. PSSP (5.XII.2011) – Ľudská pomoc nestačí (preklad Ž 60).

20. PSSP (19.XII.2011) – Znovuobjavenie viery (Ž 73).

21. PSSP (20.II.2012) – Prorocký výrok proti mocichtivému (Ž 52).

22. PSSP (5.III.2012) – Bolestné konfrontácie (Ž 53-54).

23. PSSP (19.III.2012) – S Bohom medzi levmi (Ž 57).

24. PSSP (23.IV.2012) – Opojení hadím jedom (Ž 58).

25. PSSP (7.V.2012) – Bolesti riskujúceho pre Pána (Ž 69).

26. PSSP (21.V.2012) – Presadená Božia vinica (Ž 80).

27. PSSP (4.VI.2012) – Mojžišova úvaha o čase (Ž 90).