Ž 23 – Pán je môj pastier

1a Dávidov žalm.
1b PÁN je môj pastier: nič mi nechýba.
2a Dáva mi líhať na zelených pašienkach.
2b K vodám oddychu ma vodí,
3a navracia mi život
3b Vodí ma chodníkmi spravodlivosti
3c pre svoje meno.
4a I keď budem kráčať
4b dolinou tieňa smrti
4c nebudem sa báť zlého,
4d lebo ty si so mnou.
4e Tvoj prút a tvoja palica,
4f (sú) tie (čo) ma potešujú.
5a Prestieraš stôl predo mnou
5b naprotiveň mojim protivníkom.
5c Mažeš mi hlavu olejom
5d a môj kalich prekypuje.
6a Och, dobrota a vernosť ma budú (pre)nasledovať
6b po všetky dni môjho života.
6c A navrátim sa do domu PÁNOVHO
6d počas dĺžky dní.

2011/04