Category Archives: Zamyslenie

Sedem hrobových kameňov – veľkonočne

Hrobový kameň (golel), Nazaret (1. stor. po Kr.) (B. Strba)
Hrobový kameň (golel), Nazaret (1. stor. po Kr.)

Evanjeliá spomínajú odvalený hrobový kameň, ktorý našli ženy po Ježišovom zmŕtvychvstaní (Mt 28,2; Mk 16,4; Lk 24,2; Jn 20,1). I dnes v Nazarete je podobná zaujímavosť z Ježišových čias, tak trochu súvisiaca so smrťou a zmŕtvychvstaním. Ide o kruhový kameň, po hebrejsky golel, ktorý sa nachádza v archeologickom priestore hlboko pod domom Kongregácie sestier z Nazareta. Viac o hroboch a vzkriesení niekoľkých ľudí v Písme v priloženom malom príspevku Sedem symbolických kameňov – hrobových.