Category Archives: Nezaradené

Kroměříž – duchovné cvičenia

Kostol sv. Mořice

V dňoch 14. – 20. augusta 2022 sa v arcibiskupskom gymnáziu v Kroměříži konali duchovné cvičenia, ktoré organizovala komunita blahoslavenstiev. Témou bolo Šťastie a blahoslavenstvá v Starom i Novom zákone. Niektoré z prednášok boli sprevádzané prezentáciami, ktoré si môžete voľne stiahnuť tu:

Blahoslavenstvá (1) – úvod

Blahoslavenstvá (2) v Žaltári (aktualizované 18. 8.)

Žalm 51

Blahoslavesntvá (3) v Novom zákone – úvod a nezvyčajné blahoslavenstvá (aktualizované 20. 8.)

Blahoslavesntvá (4) v Novom zákone [2] – Jn a Mt (aktualizované 20. 8.)

Cleopas

Cleopas je občianske združenie, ktoré dobrovoľnou aktivitou svojich členov, odborne, materiálne a finančne:

• podporuje vedeckú a odborno-popularizačnú činnosť súvisiacu s vedeckým časopisom Studia Biblica Slovaca (www.biblica.sk).

• napomáha realizácii rozvojových projektov redakcie časopisu StBiSl;

• podporuje vydávanie vedeckých biblických publikácií v edícii Studia Biblica Slovaca – Supplementum;

• organizuje podujatia (konferencie, semináre, sústredenia magistrov teológie, …), ktoré rozvíjajú interdisciplinárne permanentné vzdelávanie vychádzajúce z Biblie;

• podporuje a šíri podujatia s cieľom posilniť biblickú kresťanskú tradíciu, napr. aj formou svojich podkastov – zverejnených na http://cleopas.biblica.sk/

Mysleli si, že je Ježišovým otcom

Spoľahlivá zmienka z evanjelií

Jozefov sen (Gandolfi, 1790)
Jozefov sen (Gandolfi, 1790)

Staršia tvár, väčšia brada a batoľa Ježiško v rukách, alebo malý chlapček stojaci popri ňom – to je štandardné zobrazenie, ktoré od stredoveku tradujú maliari, ktorí chceli predstaviť sv. Jozefa. Občas ho kreslili so stolárskymi atribútmi, ako píla, či kladivo inokedy s pučiacou palicou, ako symbolickým odkazom na Jeseho výhonok, z ktorého má vzísť Davidovský Mesiáš. Až neskorý apokryfný životopis Dejiny sv. Jozefa z 5. stor. predpokladá, že Jozef mal …