Rôzne témy

1. Meno Ježiš

2. Satanov anjel (2 Kor 12,7)

3. Turíce

4. Talit – modlitebný šál

5. Biblická nedeľa – od poznania k sláveniu (máj 2011)

6. Milosrdenstvo nášho Boha (primičná homília, 20.8.2011)

7. Rodina v Biblii a Biblia v rodine (prezentácie prednášky, 27.8.2011)

8. Mojžišov hriech (pezentácia prednášky,16.11.2010, Olomouc)

9. Proroci v Pentateuchu (pezentácia prednášky, 18.11.2010, Olomouc)

10. Jozue – postava viery (pezentácia prednášky, 27.10.2012, Sampor)

11. Ďakovná pieseň za vyslobodenie (Žalm 30)

12. Nový rok – Roš ha-šana