Poézia

Vianočná

2008 – Veršom o Slove z Prológu (.pdf)

2009 –

2010 – Tajomná výmena (.pdf)

2011 – Dary a darcovia

2012 – Pastierom svitla Jeho sláva (.doc, .pdf)

2014 – Našou ľudskou rečou (.pdf)

2015 – Na úteku (.pdf)

2016 – Zázrak (.pdf)

Veľkonočná

2012 – Zmŕtvychvstalý pre nás

2013 – Nech každé ráno… (.pdf)

2014 – Zo Svätého hrobu (.pdf)

2015 – Možnosť povstať (.pdf)

2016 – Tváre (.pdf)

2017 – (.pdf)

2018 – Hľadanie (.pdf)

2019 – Má opraty (.pdf)

2020 – Nehovorí (.pdf)

2021 – V dlani (.pdf)