Ž 51 – Osobné vyznanie viny

v

Pracovný preklad

1

Zbormajstrovi. Dávidov žalm.

2

Keď k nemu prišiel prorok Nátan,po tom, čo on vošiel k Betsabe.

3

Zmiluj sa nado mnou, Bože, podľa  tvojej vernosti    dľa veľkosti tvojho milosrdenstva vymaž moje priestupoky.

4

Úplne zmyzo mňa moju vinu

a očisť ma od hriechu.

5

Lebo svoje priestupky ja poznávam                        a môj hriech je stále predo mnou.

6

Proti tebe, proti tebe samému som sa prehrešil

a čo je v tvojich očiach zlé, (to) som urobil,

    aby si sa ukázal spravodlivý, keď hovoríš,

    nestranný, keď súdiš.

7

Hľa/ v skutku, vo vine som sa narodila v hriechu ma počala moja mať.

8

Hľa/ v skutku, pravdu si si obľúbil, vo vnútria v uzavretosti mi zjavuješ múdrosť.

9

Zbavíš ma hriechuyzopom a budem čistýumyješ ma a budem belší ako sneh.

10

Dáš mi počuťradosť a veselosť,zaplesajú kosti, ktoré si rozdrvil.

11

Skry svoju tvár spred mojich hriechova všetky moje viny vymaž.

12

Srdce čisté stvorvo mne Božea ducha pevného obnov v mojom vnútri.

13

Neodožeňma spred svojej tvárea tvojho ducha svätého neber spedo mňa.

14

Navráť mi radosť z tvojej spásya duchom veľkej ochoty ma podporíš.

15

Naučím vinníkov tvojim cestáma hriešnici sa k tebe navrátia.

16

Osloboď ma od krvi(preliatia),

Bože, Boh mojej spásy,

zajasá môj jazyk (nad) tvojou spravodlivosťou.

17

Môj Pane, moje pery otváraja moje ústa budú ohlasovať tvoju slávu.

18

Veď ty nemáš záľubu v obete,a dal by som (ti ju),(ani) žertva sa ti nepáči.

19

Obety Boha (sú) duch zlomený,

srdce zlomenérozdrvené:

(takými) ty Bože nepohŕdneš

20

Buď dobrotivý, v tvojej záľube, voči Sionu,(nakoľko) vybuduješ múry Jeruzalema.

21

Až potom sa ti zaľúbia obety spravodlivosti,

žertvy a celostné obety

až potom obetujú na tvojom oltári býkov.