Ž 46 – Pieseň o Immanuelovi

1 Zbormajstrovi. O dievčatách. Pieseň Koreho synov.
2a Boh je pre nás útočišťom a pevnosťou
2b Ukázal sa veľkolepo ako pomoc v súžení
3a Preto sa nebojíme, hoci by sa chvela zem
3b a vrchy na dno morské padali
4a Nech hučia vody mora a nech sa vzdúvajú
4b a vrchy nech sa trasú pod jeho náporom. Sela
5a Riečne ramená obveseľujú Božie mesto,
5b posvätný príbytok Najvyššieho.
6a Boh je v jeho strede, nezachveje sa,
6b už od úsvitu mu Boh pomáha.
7a Národy hučia, klátia sa kráľovstvá;
7b tu zaznie jeho hlas a zem sa roztápa.
8a S nami je PÁN zástupov,
8b pevnosť pre nás je Boh Jakubov. Sela
9a Poďte a pozrite na diela PÁNOVE,
9b aké úžasné veci vykonal na zemi.
10a Ukončuje vojny až po všetky končiny zeme,
10b láme luky a otupuje oštepy,
10c a štíty v ohni spaľuje
11a „Prestaňte už a uznajte, že ja som Boh,
11b Vyvýšim sa nad národy, Vyvýšim sa nad zem.“
12a S nami je PÁN zástupov,
12b pevnosť pre nás je Boh Jakubov. Sela