Category Archives: Judaica

Texty, témy, tradície, týkajúce sa židovstva

Opäť Akra

Pár faktov na úvod

foto: Zvunun
Givati parking, vykopávky; Foto: R. Zvunun

Akra (v hebrejčine חקרא alebo חקרה, je prepis z gréckeho Aκρα) bola opevnená masívna stavba v Jeruzaleme, ktorú dal postaviť vládca Seleukovskej ríše a obávaný helenizátor Antiochus Epifánes (175 – 164 p. n. l.), po tom čo vydrancoval Jeruzalem v roku 168 p. n. l. Pevnosť zohrala významnú úlohu v povstaní Makabejcov Continue reading Opäť Akra

Vedecká konferencia o žalmoch

Modliace sa prosiace ruky
Prosiace ruky

Viacero univerzít organizuje medzinárodnú vedeckú konferenciu Ad fontes liturgicos VI. s témou „Žalmy ako prameň liturgického života“, ktorá sa uskutoční v dňoch 20. – 21. 10. 2015 na Gréckokatolíckej teologickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove. Program tu. Prezentácia prednášky s názvom Návrat k žalmovej prosbe o zmilovanie tu. Continue reading Vedecká konferencia o žalmoch

Nový rok – Roš ha-šana

Roš ha-šana 5776

Roš hašannah-rimon
Granátové jablko

Roš ha-šana (hebr. ראש השנה) je hebrejské pomenovanie sviatku Nový rok a v doslovnom preklade znamená “hlava roku” (napr. taliansky capo d’anno). Ide o prvé dva dni prvého mesiaca tišri židovského roka. Sviatok sa otvára trúbením na roh šofar a nasledujúcich desať dní má kajúci charakter. Spytovanie svedomia za všetky priestupky proti židovským príkazom sa ukončí na 10. deň – Dňom zmierenia – Jom kippur.

Nový rok má mimoriadnu dôležitosť pre každý kalendár. Stačí si uvedomiť náš kalendárny Nový rok 1.1., alebo aj liturgický nový rok, ktorý začína prvou adventnou nedeľou. Rabínske označenie Roš ha-šana “Nový rok” je neskoršie označenie (pokračovanie tu)