Ž 1 – Blažený človek

1a Blažený človek,čo nekráčal podľa rady bezbožných
1b a nechodil cestou hriešnikov,
1c ani nevysedával v kruhu rúhačov,
2a ale v zákone PÁNOVOM je jeho záľuba
2b a o jeho zákone rozjíma dňom i nocou.
3a Je ako strom zasadený pri vode,
3b    čo prináša ovocie v pravý čas,
3c    a jeho lístie nikdy nevädne;
3d darí sa mu všetko, čo podniká.
4a

No nie tak bezbožní, veru nie;

4b

tí sú ako plevy, čo vietor ženie pred sebou

5a

Preto bezbožní neobstoja na súde,

5b ani hriešnici v zhromaždení spravodlivých.
6a Nad cestou spravodlivých bedlí PÁN,
6b ale cesta bezbožných vedie do záhuby.