Ž 8 – Korunovanie človeka

1 Zbormajstrovi. Na nápev piesne „Lis“. Dávidov žalm.
1   (a)

2   (b)

2 Pane, náš Vládca,

aké vznešené je tvoje meno na celej zemi!

3   (c) Tvoja veleba sa vznáša nad nebesia (šamajím).
4   (a)

5   (b)

6   (c)

7   (d)

3 Z úst nemluvniat a dojčeniec

pripravil si si chválu

naprotiveň svojim nepriateľom,

aby si umlčal pomstivého nepriateľa.

1 (a)

2 (b)

4 Keď hľadím na nebesia, dielo tvojich prstov,

na mesiac a na hviezdy, ktoré si ty upevnil:

3 (a)4 (b) 5 čože je človek (enoš), že naň pamätáš,

a syn človeka (adam), že sa ho ujímaš?

5 (a)

6 (b)

6 Stvoril si ho len o niečo menšieho od Boha,

slávou (kavód) a cťou (hadar) si ho korunoval.

7 (a) 7 a ustanovil si ho za vládcu nad dielami tvojich rúk.
1   (b)

2   (a)

3   (b)

Všetko si mu položil pod nohy:

8 ovce a všetok domáci statok

aj všetku poľnú zver,

4   (a)

5   (b)

9 vtáctvo pod oblohou (šamajím) a ryby v mori

všetko, čo sa hýbe po dne morskom.

6   (a)

7   (b)

10 Pane, náš Vládca,

aké vznešené je tvoje meno na celej zemi!