Ž 55 – Priateľské slová a zákerné reči

1

Zbormajstrovi. Hra na strunovom nástroji.

Dávidova poučná pieseň.

2

Čuj, Bože, moju modlitbu

a pred mojou úpenlivou prosbou sa neskrývaj:

3

pohliadni na mňa a odpovedz mi.

Som rozháraný vo svojom náreku a bedákam,

4a

zmätený krikom nepriateľa a útlakom hriešnika.

4b

Lebo ma zavaľovali neprávosťou

   a zúrivo do mňa dorážajú.

5

Srdce sa vo mne chveje

   a padla na mňa hrôza smrti.

6 Strach a triaška idú na mňa a prokryl ma des/ stres.
7 A (tak) povedal som si:

“Ktože mi dá holubičie krídla!?

Odletel by som a odpočinul si!

8

     Och, utiahol by som sa vdiaľ;

     a prebýval by som na púšti? Selah.

9

     Ponáhľal by som sa (o) záchranu pre seba

     pred búrkou a víchricou.”

10 Prehltni/znič, Pane, rozdeľich jazyky;

lebo videl som násilie a (súdne) sporymeste.

11     Na jeho hradbách dňom i nocou krúžia dokola;
12     V jeho strede sú neprávosť, strasti a úklady

a podvod a klam (nikdy) neodchádzajú z jeho ulíc.

13 Lebo keby mi zlorečil môj nepriateľ,  

    zniesol by som (to);

(a keby) môj nenávistník sa nado mňa vyvyšoval,

skryl by som sa pred ním.

14

Ale ty, človeče – mne roveň,

   môj dobrý priateľ, ba dôverný známy.

15

   S tebou sme spolu robievali sladké rozhodnutia;

      v sprievode sme kráčali Božím domom.

16

Smrť (nech sa vrhne) na nich,

   nech zídu do podsvetia zaživa,

   lebo zloba je v ich príbytkoch, je medzi nimi.

17

Ja však budem volať k Bohu

   a PÁN ma zachráni.

18 Večer i ráno, i napoludnie budem bedákať

a vzdychať a (on) vypočuje môj hlas.

19

Vykúpi môj život v istote/bezpečí od z mojej bitky,

   lebo ich je mnoho (tých) proti mne.

20a

Mňa Boh vypočuje, ale ich poníži;

   (ten,) ktorý je tróni večne. Selah.

20c

(pretože) sa nezmenia /v ktorom niet zmien pre neho;

    a Boha sa neboja.

21

Vystiera ruky proti svojmu spojencovi

   a porušuje/znesväcuje zmluvu.

22 Jeho slová boli hladšie ako maslo,ale vojna (je) v jeho srdci.Jeho reči sú jemnejšie než olej,

ale sú to vytasené meče.

23 Zlož svoju starosť na PÁNA a on ťa podrží;

on nikdy nedovolí, aby bol spravodlivý zrútený.

24 Ty však, Bože, zhodíš ich do priepasti skazy.

Krvilačníci a klamári nedožijú sa ani polovice svojich dní;

ale ja budem dúfať v teba.