Ž 72 – Mesiášova kráľovská moc

1a

1b

1c

Pre Šalamúna.

Bože, (zver) svoju právomoc kráľovi,

zver svoju spravodlivosť kráľovmu synovi!

2a Nech vládne tvojmu ľudu spravodlivo
2b a tvojim chudobným podľa práva.
3a Vrchy nech prinesú pokoj ľudu
3b a pahorky cestou spravodlivosti.
4a Nech súdi chudobných ľudu,
4b nech zachráni deti bedára
4c a nech zrazí krivditeľa.
5a Nech sa ťa boja, (oni) spolu so slnkom
5b a pred mesiacom, z pokolenia na pokolenie
6a Nech spadne ako dážď na trávu
6b a ako spŕšky, čo zavlažujú zem.
7a Nech prekvitá v jeho dňoch spravodlivý
7b a prekypuje pokoj, kým mesiac nezhasne
8a A nech panuje od mora až k moru
8b a od Rieky až na kraj zeme.
9a Pred ním (nech) pokľaknú obyvatelia púšte
9b a jeho nepriatelia (nech/) budú lízať prach.
10a Králi Taršišu a ostrovov (nech) prinesú mu dary,
10b králi zo Šéby/Arabov aj zo Sáby (nech) oddajú mu dane.
11a A (nech) sa mu budú klaňať všetci králi,
11b všetky národy (nech) mu budú slúžiť.
12a On vyslobodí bedára, čo volá o pomoc,
12b i chudobného a toho, ktorému nik nepomáha.
13a Zmiluje sa nad biednymbedárom,
13b zachráni život bedárom.
14a Z útlaku a násilia ich vykúpi
14b a bude vzácna ich krv v jeho očiach.
15a Bude žiť (bedár)
15b a (kráľ) dá mu zo zlata zo Sáby (Arábie)
15c a (on) bude sa modliť stále za neho
15d a každý deň mu bude žehnať.
16a Nech bude na zemi hojnosť obilia,
16b na temenách hôr nech sa vlní
16c ako Libanon nech je jeho ovocie
16d a nech rozkvitajú (ľudia) z mesta
16e ako poľná tráva.
17a Nech je jeho meno naveky,
17b pred slnkom nech klíči
17c a v ňom sa budú požehnávať,
17d všetky národy ho budú volať blaženým.
18a Nech je zvelebený Pán,
18b Boh Izraela,
18c čo jediný koná zázraky
19a A nech je požehnané jeho meno jeho slávou naveky
19b a jeho slávou nech je naplnená celá zem.
19c Staň sa! Amen!
20a Skončili sa modlitby Dávida, Jeseho syna.