Category Archives: Výklady

Správa zahŕňa aj odkaz na dokument s výkladom biblického textu

Kňazom – Lukov dvor

Stretnutie s kňazmi v Lukovom dvore 21. 10. 2022 bolo na tému kňazov tak v Starom zákone ako aj v Novom. Prednášky vychádzali z publikovaného zborníka Kňaz včera a dnes (2010) – viac tu.

  1. Charakteristika starozákonného kňazstva – prezentácia tu
  2. Kňaz podľa radu Melchizedechovho – prezentácia tu.
  3. Novozákonní presbyteri – prezentácia tu