Ž 40 – Hľa prichádzam

1 Zbormajstrovi. Dávidov žalm.
2a Dúfal som, úfal v PÁNA
2b a on sa ku mne sklonil
2c a vyslyšal môj nárek.
3a Vytiahol ma z jamy hrôzy,
3b z bahnitého kalu.
3c Nohy mi postavil na skalu
3d a kroky mi upevnil
4a a do úst mi vložil pieseň novú,
4b chválospev nášmu Bohu.
4c Nech to mnohí vidia a naplní ich bázeň
4d a budú dôverovať v PÁNA.
5a „Blažený hrdina, čo zložil
5b v PÁNA dôveru
5c a nepridal sa k pyšných
5d ani k náchylným k podvodu.
6a Veľa si urobil,
6b PANE, Bože môj,
6c zázrakov a tvojich zámerov s nami:
6d Nik sa ti nevyrovná!
6e Chcem ich rozhlásiť
6b a (všetky) vyrozprávať; ich číslo je nespočetné.
7a Krvavú obetu a dar si si neprial,
7b lež dve uši si mi vyhĺbil.
7c Žertvu ani obetu zmierenia si si nepýtal.
8a A tak povedal som: “Hľa, prišiel som.”
8b Vo zvitku knihy stojí
8c to čo je napísané o mne.
9a V konaní toho, čo sa Tebe páči
9b Bože môj, mám zaľúbenie
9c a tvoj zákon je v hĺbke mojich útrob.
10a Hlásal som tvoju spravodlivosť
10b vo veľkom zhromaždení.
10c Viď, svojim perám nebudem brániť hovoriť,
10d PANE, ty to vieš.
11a Tvoju spravodlivosť som si neskrýval,
11b vo vnútri môjho srdca.
11c Rozprával som o tvojej spoľahlivosti a o tvojej záchrane.
11d Neskrýval som tvoju vernosť a pravdu
11e pred veľkým zhromaždením.
12a Ale ty, PANE, neodnímaj mi
12b svoje milosrdenstvo;
12c tvoja vernosť a tvoja pravda nech ma stále chránia.
13a Lebo nakopili sa na mňa
13b pohromy, sú bez počtu;
13c Opantalo ma toľko vín,
13d že nie som schopný ich vidieť.
13e A je ich viac, než mám vlasov na hlave,
13f a moje srdce ma opustilo.
14a Pane, ráč ma zachrániť,
14b Ponáhľaj sa mi na pomoc.
15a Nech sa hanbia a  zmätení všetci dovedna,
15b čo mi číhajú na život, aby ho zničili.
15c Nech sú zavrátení a nech sa zahanbení
15d tí, čo majú záľubumojom súžení.
16a Nech zmeravejú hanbou
16b tí, čo mi hovoria: “Aha, aha!”
17a No nech jasajú a nech sa v tebe tešia
17b všetci, čo ťa hľadajú.
17c Nech stále hovoria: “PÁN je veľký!”,
17d tí, čo milujú tvoju záchranu,
18a Ja som síce chudobný a biedny,
18b no môj Pán myslí na mňa.
18c Ty si moja pomoc a môj osloboditeľ;
18d Bože môj, nemeškaj.