Ž 42-43 – o túžbe za Pánom

utíšenie smädu

V pondelok 4. apríla 2011 sa v benediktínskom Kláštore premenenia Pána v Sampore uskutočnilo ďalšie stretnutie nad žalmami. V poradí už štvrté stretnutie v roku 2011 zo série PSSP (Pondelňajších stretnutí nad Svätým Písmom) bolo venované dvom Žalmom 42 a 43 (texty žalmu). Tieto žalmy sú známe výzvou dúfať v Pána, aj vo chvíľach smútku a bolesti.

Benediktíni uvítajú… všetkých záujemcov o Žalmy a ich výklad na spoločné pokračovanie v ich tradícii.

Stretnutie sa začalo o 19.00 hod. modlitbou – lektúrou príslušného žalmu. Potom nasledovala podstatná časť stretnutia – výklad žalmu.  Prednášková časť stretnutia, obohatená o diskusiu, sa skončila o 20.00 hod. Po nej mnísi, spolu s účastníkmi, uzatvárili biblické stretnutie modlitbou kompletória.

Program PSSP

21.II.2011 – Bože, ty si môj Boh (Ž 22)

10.III.2011 – Pán je môj pastier (Ž 23)

21.III.2011 – Hlboko v srdci (Ž 40)

4.IV.2011 – Nostalgia za Božou tvárou (Ž 42-43)