Od vyslobodenia k bohoslužbe vo Zvolene

Bratstvo svetských františkánov vo Zvolene sa v nedeľu 20. marca 2011 stretlo s ostatnými bratmi a sestrami Františkánskeho svetského rádu (OFS) zo stredoslovenského regiónu. Súčasne to bolo ich už druhé stretnutie, ktoré sa zameralo na biblickú obnovu s názvom „Vytvárať spoločenstvo nad Božím slovom“.

Stretnutie začalo o 14,30 hod. v priestoroch farskej budovy a bolo zamerané na druhú biblickú Knihu Exodus. Vhľad do tejto knihy bude predstavený témou Od vyslobodenia k bohoslužbe (powerpointová prezentácia). Súčasťou náhľadu do starozákonného spisu bola aj diskusia a na záver tiež modlitba večerných chvál.