SŽkJ 03 – Bože, ty si môj Boh (Ž 22)

Bože, prečo si ma opustil?Banskobystrický Kňazský seminár v spolupráci s Katedrou biblických vied na RKCMBF UK pokračoval 11. apríla 2011 tretím tematickým stretnutím Bože, Ty si môj Boh z cyklu SŽkJSlovom žalmu k jubileu. Stretnutie cyklu Slovom žalmu k jubileu sa začalo o 19,30 hod modlitbou vešpier, ktorým predsedal o. biskup Mons. Rudolf Baláž. Prednášková časť sa skladala z historického exkurzu a z výkladu žalmu. Historický exkurz predstavil baziliku z 9. storočia v Bratislave a kostol v Selciach, ktorý je zároveň najdôležitejším pútnickým miestom v Banskobystrickej diecéze zasväteným sv. Cyrilovi a Metodovi. Druhá prednáška pokračoval v tradícia duchovno-teologickej prípravy  k jubileu. Bola venovaná čítaniu a výkladu 22. žalmu s titulom Bože, ty si môj Boh.

Mesačné stretnutia cyklu Slovom žalmu k jubileu (ďalej SŽJ) sa konajú vždy v priestoroch Kňazského seminára v Badíne a pozostávajú z modlitby vešpier, čítania a výkladu žalmov a krátkeho historického cyrilo-metodského exkurzu.

Priebeh stretnutí

1.    Spoločné slávenie vešpier o 19.30 hod.
2.    Historický exkurz
3.    Čítanie a výklad žalmov
4.    Diskusia do 21.15 hod.

Cyklus SŽJ vychádza z tradície biblických večerov z minulých rokov, ktoré, podobne ako tento, sú odpoveďou na výzvu posynodálnej exhortácie Pane, zostaň s nami (č. 80) po “lámaní chleba”.  Cyklus tiež reaguje na pápežskú posynodálnu exhortáciu Verbum Domini, ktorá volá po slávení Slova. No a bezprostredným tretím podnetom bola výzva Konferencie biskupov Slovenska, v rámci príprav na blížiace sa jubileum 1150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na naše územie, ktoré bude slávené v roku 2013.

Tento trojročný cyklus mesačných stretnutí SŽJ je teda odpoveďou na tri rôzne výzvy. Na prvú diecéznu výzvu po biblickej permanentnej formácii odpovedá o zameraním sa na Sväté písmo. Na druhú celo-cirkevnú výzvu odpovedá tým, že to bude v kontexte spoločnej modlitby. Na tretiu výzvu celoslovenskú – od KBS, odpovedá výberom biblickej Knihy žalmov, ktorá podnecuje rast v poznaní Božieho slov a rozohňuje k spoločnej modlitbe.

Témy stretnutí sú na plagáte (tu).