Vedecká konferencia o žalmoch

Modliace sa prosiace ruky
Prosiace ruky

Viacero univerzít organizuje medzinárodnú vedeckú konferenciu Ad fontes liturgicos VI. s témou „Žalmy ako prameň liturgického života“, ktorá sa uskutoční v dňoch 20. – 21. 10. 2015 na Gréckokatolíckej teologickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove. Program tu. Prezentácia prednášky s názvom Návrat k žalmovej prosbe o zmilovanie tu.

Žalmy tvorili aj časť židovskej liturgie i liturgie prvotnej Cirkvi. Otcovia Cirkvi zdôrazňovali dôležitosť modlitby žalmov. Postupom času sa však zvlášť v byzantskej tradícii začala rozvíjať aj liturgická hymnografia, čo viedlo aj k menšiemu používaniu žalmov v liturgickej modlitbe. Napriek tomu žalmy dodnes ostávajú dôležitým a stále aktuálnym prameňom liturgického života.