Začiatok roka v Starom meste

Pohľad k Svätému hrobu Foto fr. Nicola

Fakulta biblický vied a archeológie (FSBA), tradične nazývaná Studium biblicum franciscanum (SBF), začla 5.10.2015 ďalší akademický rok, spolu s École Biblique et Archéologique Français (EBAF). Nový rozvrh prednášok a ich popis sú prístupne na domovskej stránke fakulty www.sbf.custodia.org.

Akademický rok sa začína po sviatku sv. Františka Asiského a v deň židovského sviatku Simachat Tora “radosti z Tóry”. Súčasne dni sú poznačené smutnou atmosférou nad zabitými židmi i Palestínčanmi v Starom meste Jeruzalema.

Studium biblicum franciscanum je biblický inštitút v Jeruzaleme, ktorý založili v roku 1923 bratia františkáni a slúžil spočiatku na spoznávanie Svätého písma pre samotných františkánov. V roku 2001 ho Svätá stolica povýšila na Fakultu biblických vied a archeológie, ktorá je súčasťou Pápežskej univerzity Antonianum v Ríme a slúži ako vedecká ustanovizeň, ktorá vyučuje a formuje zväčša budúcich učiteľov Biblie. Krátka video-charakteristika je na web stránke www.sbf.custodia.org.