Útočište ale aké? (Ž 62)

V pondelok 8. októbra 2012 Benediktíni Kláštora Premenenia Pána v dedinke Sampor privítali hostí pre ich pravidelné Pondelňajšie čítanie Svätého písma (PSSP).  Večer už tretieho ročníka nad Žalmami  bol venovaný tematike Útočišťa podľa Žalmu 62. Hodinové stretnutie sa začalo krátkou modlitbou o 19.00 hod – t.j. čítaním žalmu.  Následne sa žalm analyzoval a komentoval. Na záver stretnutia bola spoločná modlitba – kompletórium o 20.00 hod.

Séria piatich večerov PSSP zimného semestra akad.roka 2012/2013, počas ktorých sa záujemcovia o žalmy budú venovať niekoľkým ďalším žalmom, má nasledovný program:

24.IX.2012 – Útoční nepriatelia (Ž 59) (29. PSSP)

8.X.2012 – Útočište, ale aké (Ž 62) (30. PSSP)

5.XI.2012 – Mojžišova úvaha o čase (Ž 90) (31. PSSP)

(?) 26.XI. 2012 – Pod ochranou Najvyššieho (Ž 91) (32. PSSP)

3.XII.2012 – Duša plná utrpenia (Ž 88) (33. PSSP)