Jozue v Sampore – prezentácia

12 kameňov – symbol prechodu

V sobotu 27. októbra 2012 v benediktínskom kláštore Premenenia Pána v Sampore sa uskutočnilo prvé stretnutie v rámci cyklu „Postavy viery“. Jeho obsahom boli prednášky o veľkých postavách viery: sv. Jozuovi, sv. Atanázovi a sv. Benediktovi. Jozue svojou dôverou v Pánovu pomoc (Nm 14,8) sa preukázal nielen ako človek viery, ale ako vodca viery – nikdy sa nespoľahol na svoju pevnú vôľu ale svoje poznanie a službu vložil do služieb Pána (Joz 24). Prednáška o postave Jozue v .pptx je tu.

Program je určený pre široký okruh… veriacich a je príspevkom k Roku viery, ktorý vyhlásil Svätý otec Benedikt XVI. Súčasťou programu je aj záverečná diskusia na prednesené témy. Prednášku o sv. Atanázovi bude mať ThDr. Cyril Šesták SJ, PhD., odborný asistent Katedry biblických a historických vied TF TU v Bratislave a o sv. Benediktovi prior benediktínskeho kláštora Premenenia Pána ThLic. Vladimír Kasan OSB.