Útoční nepriatelia – o žalmoch (Ž 59) opäť s benediktínmi

Bežiace psy (porov. Ž 59)

V pondelok 24. septembra 2012 Benediktíni Kláštora Premenenia Pána v dedinke Sampor spolu s hosťami opäť pokračovali s Pondelňajším čítaním Svätého písma (PSSP).  Prvý večer už tretieho ročníka nad Žalmami  bol venovaný tematike Útoční nepriatelia podľa Žalmu 59. Hodinové stretnutie sa začalo krátkou modlitbou o 19.00 hod a bolo venované čítaniu a komentovaniu uvedeného žalmu. Na záver stretnutia bola spoločná modlitba – kompletórium o 20.00 hod.

Séria piatich večerov PSSP zimného semestra akad.roka 2012/2013, počas ktorých… sa záujemcovia o žalmy budú venovať niekoľkým ďalším žalmom, má nasledovný program:

24.IX.2012Útoční nepriatelia (Ž 59) (29. PSSP)

8.X.2012 – Útočište, ale aké (Ž 62) (30. PSSP)

5.XI.2012 – Mojžišova úvaha o čase (Ž 90) (31. PSSP)

(?) 26.XI. 2012 – Pod ochranou Najvyššieho (Ž 91) (32. PSSP)

3.XII.2012 – Duša plná utrpenia (Ž 88) (33. PSSP)