KLAR opäť v Badíne

HKR - logo

Hnutie kresťanských rodín na Slovensku (HKR) pokračovalo v dňoch 30. apríla – 1. mája 2011 vo svojom formačnom programe Kurzu laického apoštolátu rodín (KLAR) v Badíne, v budove Kňazského seminára sv. Františka Xaverského.

V sobotňajšom poobedňajšom programe 30.4. sa jeho účastníci venovali Múdroslovnej literatúre Starého zákona, menovite základnému posolstvu Piesni piesní. Poobedňajšie stretnutie sa začalo o 14.20 hod. Zainteresovaná diskusia obohatila stretnutie do 16.45 hod.