Pamäť a Lectio divina

Biblia-otvorenaFarnosť Nová Baňa a jej Pastoračné centrum sv. Rodiny organizovali 24. novembra 2014 na záver Roka viery nedeľný podvečer venovaný duchovnému čítaniu Svätého písmalectio divina. Stretnutie sa začalo o 16.30 hod v Pastorku. Po prvej prednáške na tému Lectio divina je tu v pptx, sa druhá prednáška venovala téme pamäti a zabúdania na Pána podľa Dt 8 (tu v pptx).