Kritika a ideál kňazstva

21. apríla 2010 sa uskutoční šieste stretnutie s názvom Kritika a ideál kňazstva v rámci biblicko-teologického cyklu Kňaz včera a dnes v Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského v Badíne. Večer začne o 19.30 h. v kaplnke seminára modlitbou večerných chvál.
So svojimi príspevkami vystúpia:

SSDr. Blažej ŠTRBA, PhD.:
Kňaz podľa radu Melchizedechovho
doc. ThDr. Anton ADAM CM, PhD.:
Sviatosti – Božie tajomstvá v ľudskom podaní