Tóra – Tradícia – Turíce

V sobotu 22. mája 2010, v predvečer Sviatku Zoslania Ducha Svätého, sa vo farnosti Staré hory, v Bazilike Návštevy Panny Márie konala slávnostná vigília. Súčasťou vigílie bola prednáška na tému Tóra – Tradícia – Turíce. Po nej bola slávená vigílna Eucharistia.