Chesed, rechem a zedeq

V utorok 25. mája 2010 v rámci formačného cyklu kňazov banskobystrickej diecézy v Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského, Blažej Štrba vo svojej prednáške Chesed, rechem a zedeq poukázal na význam starozákonných termínov “vernosť”, “milosrdenstvo” a “spravodlivosť” v ich vzájomných súvislostiach.