Otvorenie žaltára (Ž 1 – 2)

V pondelok 11. októbra 2010, o 19.00 hod. Benediktíni Kláštora Premenenia Pána zahajujú vo svojom kláštore v dedinke Sampor pravidelné Pondelňajšie stretnutia nad Svätým písmom (ďalej PSSP). Hodinové stretnutia sa vždy začnú krátkou modlitbou o 19.00 hod a následnou lektúrou state Písma, ktorá bude vykladaná. Na záver stretnutia bude spoločná modlitba – kompletórium o 20.00 hod.

Séria šiestich večerov PSSP do konca roku 2010, počas ktorých sa číta a vykladajú state Svätého písma, bude zameraná na Knihu žalmov. Preberať sa budú vybrané žalmy a niektoré témy, ktoré s nimi súvisia.

Prvé stretnutie, 11.X., má tému Otvorenie žaltára (Ž 1 – 2). Viac …

Celkový program PSSP

11.X.2010 – Otvorenie žaltára (Ž 1 – 2) / (1. PSSP)

25.X.2010 – Hymnus: Čože je človek? (Ž 8 ) / (2. PSSP)

8.XI.2010 – Hymnus Stvoriteľovi a Zákonodarcovi (Ž 19)/ (3. PSSP)

22.XI.2010 – Modlitba úbohého človeka (Ž 39)  / (4. PSSP)

6.XII.2010 – Vášnivé hľadanie Boha (Ž 63)  / (5. PSSP)

20.XII.2010 – Mesiášova kráľovská moc (Ž 72)  / (6. PSSP)

Kniha žalmov sa po hebrejsky volá Tehillím, t.j. Chválospevy. Záverečná modlitba po stretnutí – kompletórium, ktoré sa začína o 20.00 hod. v kláštornom kostole a ktoré pozostáva so žalmov a je obohatené starokresťanskou modlitbovou tradíciou, náležite ukončí stretnutie.

Viac o tejto aktivite sa dočítate na webovskej stránke Kláštora: www.benediktini.sk.