S benediktínmi o žalmoch – už v októbri

Benediktínski mnísi z Kláštora Premenenia Pána na Sampore organizujú pravidelné stretnutia nad Svätým písmom. Predmetom pozornej spoločnej lektúry a následného výkladu budú Žalmy. Hodinové stretnutie sa bude začínať krátkou modlitbou o 19.00 hod a následnou lektúrou žalmu, ktorý bude vykladaný, s prihliadnutím na niektoré väčšie témy žaltára. Podobne aj na záver stretnutia bude spoločná modlitba – kompletórium o 20.00 hod.

O tejto aktivite, ktorá sa začne od októbra, sa čoskoro dočítate viac na webovskej stránke Kláštora: www.benediktini.sk.