Zjavenie podľa Dei Verbum

Základným predpokladom pre správne chápanie Biblie je viera v skutočnosť, že Boh o sebe chcel zjaviť a zjavil všetko to, čo je nevyhnutné pre našu záchranu. Čítať Písmo len cez okuliare histórie znamená vyberať si len to, čo lahodí našej mysli.  Ak však chceme čerpať z Písma Slovo Božie, nevyhnutne sa musíme aj spýtať ako teda Boh zjavuje, odkrýva seba v Písme a celý svoj plán spásy pre nás. Nazývame to Božie zjavenie. Ako sa toto zjavenie zrealizovalo… cez Písmo, rozoberá dogmatická konštitúcia Druhého vatikánskeho koncilu Dei Verbum.

Práve v vieroučnej konštitúcii Dei Verbum sa v bodoch č. 2-6 možno dočítať o téme Božieho zjavenie. Pre malý komentár k DV 2-6 viď stať zo skrípt Všeobecný úvod do Svätého Písma, časť Zjavenie; dostupné tiež v časti Science / Study Materials / Úvod do Písma.