Anton Neuwirth a vďakyvzdanie PÁNOVI (Ž 99-100)

Model jeruzalemského chrámu

V rámci prípravy na slávenie 1150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu sa 10. decembra 2012 v Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici – Badíne uskutočnil v roku 2012 posledný desiaty tematický večer druhého ročníka  cyklu Slovom žalmu k jubileu.

Témami prednášok boli osobnosť Antona Neuwirtha a dvojica Žalmov 99 a 100 s podtitulom Svätý Boh a ďakovná pieseň.

Modlitbovo-prednáškový večer sa začal o 19.30 slávnostnými vešperami, ktorým predsedal rektor Kňazského seminára Ján Viglaš. Po modlitbe program pokračoval prednáškovou časťou.

V historickej prednáške sa prítomným prihovorila poslankyňa Európskeho parlamentu Anna Záborská. Dr. Antona Neuwirtha (1921 – 2004) predstavila nie v prvom rade ako známu a uznávanú osobnosť, ale vďaka osobným spomienkam najmä ako svojho otca.

„Bol to človek, ktorý počúval a vedel sa prispôsobiť tomu, s kým práve hovoril,“ povedala Záborská. Neuwirth napísal knihu spomienok na svoj život s názvom Liečiť zlo láskou a – podľa jeho dcéry – „celý jeho život bol naplnením tohto hesla.“ Jeho kalvária sa začala, keď ako učiteľ na vysokej škole v Košiciach odmietol podpísať list, odsudzujúci slovenských biskupov.

Pretože sa potom stal vo väznici v Leopoldove ich lekárom, v procese Gojdičovho blahorečenia vystupoval ako korunný svedok. O otcovom postoji k prenasledovaniu Záborská povedala: „Vedel, že rodina to nebude mať ľahké. Ale vedel aj to, že ak nebude verný správnym hodnotám, rodina to bude mať oveľa ťažšie, ako keby bola bez otca.“

Neuwirthovo meno sa úzko spája so vznikom Základnej zmluvy medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou a ako veľvyslanec SR pri Svätej stolici mal rozhodujúci podiel na jej vypracovaní.

Záležalo mu najmä na prijatí čiastkovej Zmluvy o výhrade vo svedomí, ktorú postavil na dvoch základných pilieroch – ochrane ľudského života a zmysle života. „Cítil sa ako občan Slovenska i ako katolík, a teda mal dve hlavy – prezidenta i pápeža. A toto nemôže byť v rozpore, preto vždy trval na formácii svedomia,“ dodala Záborská.

Analýzu Žalmov 99 a 100 začal biblista Blažej Štrba ich zaradením do kontextu knihy Žalmov. Obidva uzatvárajú skupinu slávnostných „kráľovských“ žalmov.

Žalm 99 pripája k téme kraľovania aj tému božského panovania. Okrem sedmorého oslovenia „Pán!“ sa tu vyskytuje výnimočné trojité zvolanie „Je svätý!“, pričom tu popri Pánovej svätosti zaráža „nepochopiteľná skutočnosť, že k nemu každý môže mať prístup.“

Žalm 100 sa používa v liturgii hodín ako žalm, ktorý otvára deň modlitbou invitatória. V tomto je podobný s neďalekým 95. žalmom. Spája ich motív ľudu ako oviec Pána i refrénové zvolanie: „Poďte!“ Tento krátky žalm uvádza tri dôvody, prečo je Pán hoden oslavy: jeho dobrotu, vernosť a pravdivosť.

Následne prednášajúci odpovedali na otázky prítomných. Anna Záborská si tu zaspomínala na perzekúcie i vyzdvihnutie svojho otca aj slovami, ktoré mu pri audiencii povedal pápež Ján Pavol II.

Účastníci posledného tohtoročného stretnutia cyklu Slovom žalmu k jubileu dostali od organizátorov malý darček – pásmový meter, ktorého dĺžka 150 cm symbolicky pripomína 150 žalmov. Zároveň bola zverejnená aj pozvánka na stretnutia tretieho ročníka cyklu, ktorý sa začne 14. januára 2013 netradične svätou omšou už o 18.30 hod.

Cyklus tematických večerov Slovom žalmu k jubileu prebieha v Banskobystrickej diecéze ako aktivita v Roku svätých Cyrila a Metoda a Roku viery. Prednášky v jeho treťom ročníku v roku 2013 budú orientované na osvetľovanie katolíckej viery a výklad žalmov z poslednej tretiny Žaltára, teda žalmov 101 až 150.

Zvukovú nahrávku a prezentáciu z posledného, ako aj z predchádzajúcich večerov, môžete nájsť na stránke Kňazského seminára: www.xaver.sk.

Dušan Rončák