Zmena – Pod ochranou Najvyššieho (Ž 91)

“…krídlami ťa zacloní” (Ž 91,4; M. Prigge)

V pondelok 26. novembra 2012 PSSP v Benediktínskom kláštore v Sampore nebude. Až nasledujúci pondelok 3. decembra 2012 bude ďalšie a posledné tohtoročné PSSP a benediktíni Kláštora Premenenia Pána pozývajú všetkých, ktorí majú záujem posilniť si vieru modlitbou žalmov. Ich pravidelné Pondelňajšie stretnutie nad  Svätým písmom (PSSP) sa bude v ten pondelok zamýšľať nad výhodou človeka, ktorý sa dáva do ochrany Najvyššiemu  (Žalme 91). Hodinové stretnutie sa začne krátkou modlitbou o 19.00 hod – čítaním samotného žalmu.  Následne sa bude žalm analyzovať a komentovať. Na záver stretnutia bude spoločná modlitba – kompletórium o 20.00 hod.

Séria piatich večerov PSSP zimného… semestra akad.roka 2012/2013, počas ktorých sa záujemcovia o žalmy budú venovať niekoľkým ďalším žalmom, má nasledovný program:

24.IX.2012 – Útoční nepriatelia (Ž 59) (29. PSSP)

8.X.2012 – Útočište, ale aké (Ž 62) (30. PSSP)

5.XI.2012 – Mojžišova úvaha o čase (Ž 90) (31. PSSP)

26.XI. 2012 – Pod ochranou Najvyššieho (Ž 91) (32. PSSP)

3.XII.2012 – Duša plná utrpenia (Ž 88) (33. PSSP)