Krása a krutosť Biblie u benediktínov

Boh zachraňuje svoj ľud (Margrit ROUSSOS)

Biblický víkend pre milovníkov Biblie u benediktínov

V dňoch 14. – 16. decembra 2012 sa v Kláštore Premenia Pána môžu milovníci Biblie hlbšie a osobnejšie zoznámiť s Svätým písmom počas biblického víkendu na tému Krása a krutosť Biblie (plagát a aktualizovaný program).

Listovanie Bibliou je pomenovanie biblických víkendov s prednáškami, diskusiou a modlitbou. Takýto biblický víkend je možnosťou pre milovníkov Biblie ako sa zblížiť s Bibliou a Božím slovom, ktoré nám Boh zanecháva v Písme svätom. Cieľom je učiť sa listovať, pozorne čítať a kresťansky chápať Sväté písmo a žiť posolstvo Božieho slova s úžitkom pre seba ale i pre spoločenstvo, v ktorom veriaci žije.

Listovanie Bibliou sa zameriava na niektoré témy a problematiku z Biblie alebo na niektoré Knihy či biblické postavy osve.  Séria prednášok a diskusií bude vedená ľuďmi, ktorí pracujú i odborne so Svätým písmom a víkend je prirodzene spätý s modlitbou i oddychom. Začína sa v piatok večer o 18.00 a končí sa nedeľu obedom.

Listovanie Bibliou na tému Krásy a krutosti Biblie sa uskutoční v benediktínskom kláštore v Sampor. Viac informácií a prihlasovanie na: frantisek@benediktini.sk alebo na mobilnom čísle 0910 655 737.