Na úteku

Na úteku

Na úteka z Betlehema loďou…

Náhlili sa nájsť si miesto,

bo čoskoro má rodiť…

Len trošku útulný priestor.

Či nocou ho bude vodiť!?

Zapísaní v Judsku.

V Betleheme porodila.

Skúsenosť ľudskú

chlad i láska poznačila.

 

Vraj utekať treba –

až do Egypta!

– z mesta Domu chleba

do zeme, čo je krypta!

 

Dnes utekajú mnohí

z východu na západ.

O zlomkrky, vnohy,

pred zlom ľudských armád. (celý vianočný vinš 2015 tu)