Bezhraničné Božie odpustenie?

Tvare milosrdenstva (detail, Rupnik)
Tvare milosrdenstva (detail, Rupnik)

Možno stanoviť hranice Božiemu odpusteniu? Mohlo by byť, že by Boh nemohol odpustiť? Podobné otázky stáli pri zrode štúdie Bezhraničné Božie odpustenie?, ktorá vychádza zo slovotvorného hebrejského koreňa slch a skúma jeho využitie v jednotlivých prípadoch hebrejského textu Starého zákona. Prieskum sleduje aj prekladové voľby tohto termínu v gréckej Septuaginte. Použitie hebrejského termínu v rôznych literárnych kontextoch a jeho odlíšené výkladové voľby v Septuaginte svedčia o postupnom vývoji biblickej náuky o Božom odpustení, ktoré nie je podmienené veľkosťou hriechu, ak nie iba úplným odvrátením sa Izraela od svojho Boha.

Štúdia zverejnená v časopise Studia Biblica Slovaca 7 (2/2015) 185-219.