Kňaz K.A. Medvecký a Mesiáš v Žalme 72

V rámci príprav na 1150. výročie príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu sa 11. júna 2012 uskutočnil šiesty tematický večer druhého ročníka cyklu Slovom žalmu k jubileu. Modlitbovo-prednáškový večer sa začal ako zvyčajne o 19.30 vešperami v seminárnom kostole, po ktorých program pokračoval vo veľkej aule prednáškami s historickou a biblickou časťou. V historickej prednáške vdp. Pavol Kollár predstavil osobnosť kňaza a etnografa Karola Antona Medveckého. V biblickej prednáške vdp. Pavel Vilhan  zoznámil účastníkov biblicko-teologického večera so Žalmom 72 a s niektorými charakteristikami očakávaného Mesiáša – prostredníka požehnania.