Útočné jazyky verzus statočné srdcia (Ž 64)

Jazyk nabrúsený ako meč (Ž 64,4)

V pondelok 19. júna 2012 Benediktíni Kláštora Premenenia Pána v dedinke Sampor spolu s hosťami čítali a zamýšľali sa nad Žalm 64. Hodinové stretnutie sa začalo krátkou modlitbou o 19.00 hod a bolo venované čítaniu a komentovaniu uvedeného žalmu, ktorý poukazuje na zvrátenosť nabrúsených jazykov a na správny postoj ľudí s priamym srdcom. Na záver stretnutia bola spoločná modlitba – kompletórium o 20.00 hod. Týmto stretnutím sa uzatvoril 2. ročník PSSP. 3. ročník sa začne od jesene 2012.

Séria ôsmich večerov PSSP letného semestra akad.roka 2011/2012, počas ktorých… sa čítali a vykladali state Svätého písma, ostala verná zvolenej téme – Knihe žalmov. Teda i 2. ročníkpočas akad. roka 2011-2012 – sa zameral na Žaltár. Preberali sa v ňom vybrané žalmy a niektoré témy, ktoré s nimi súvisia.

Program stretnutí do júna 2012

20.II.2012 – Prorocký výrok proti mocichtivému (Ž 52)  (21. PSSP)

5.III.2012 – Bolestné konfrontácie (Ž 53-54) (22. PSSP)

19.III.2012 – S Bohom medzi levmi (Ž 57) (23. PSSP)

23.IV.2012 – Opojení hadím jedom (Ž 58) (24. PSSP)

7.V.2012 – Bolesti riskujúceho pre Pána (Ž 69) (25. PSSP)

21.V.2012 – Presadená Božia vinica (Ž 80) (26. PSSP)

4.VI.2012 – Modlitba rozochvelého srdca (Ž 61) (27. PSSP)

19.VI.2012 – Statočné srdcia oslavujú Pána (Ž 64) (28. PSSP)