Trojica v obrazoch

TROJICA (El Greco, 1577) -detail

Slávnosť Najsvätejšej Trojice je určitým zavŕšením kresťanského liturgického roku – sumarizuje totiž radosti troch mimoriadnych slávností – Vianoc, Veľkej noci a Turíc. Rád by som pripomenul veľké svedectvo vyznávača našej viery a môjho priateľa o. Ragheeda Ganniho, ktorý pred 5 rokmi položil život za vieru v Najsvätejšiu trojicu. Na spomínaného vyznavač a mučeníka sme pamätali aj na Eucharistickej slávnosti v Kňazskom seminári Sv. Františka Xaverského, keď sme hľadeli na vyobrazenia Najsvätejšej trojice.