Lukáš a Skutky apoštolov

Slepec pri Jerichu
Slepec a Ježiš

“Grécke slovo eleos sa vyskytuje 6-krát v Lukášovom evanjeliu a zohráva kľúčovú úlohu pre správne chápanie Božieho milosrdenstva… Boh preukázal milosrdenstvo Alžbete a počala (1,58) a Samaritán preukázal milosrdenstvo poranenému človekovi (10,37).” (s. 22) Samaritán neodpúšťal, ale konkrétne pomáhal biednemu človeku. V predložených skriptách Lukáš a Skutky apoštolov sú podobne diskutované mnohé iné termíny, texty, či témy literárne nesmierne bohatého Evanjelia podľa Lukáša a tiež z Lukášovho diela Skutky apoštolov.