Prolusione na dvoch biblických školách

151114-DA-EBFA-SBF
zľava: M. Pazzini OFM, J.-J. Pérennes OP, Olivier Artus

V sobotu 14. novembra 2015 sa na francúzskej biblickej škole Ecole Biblique et Archéologique Française (EBAF) v spolupráci s talianskym Pápežskou biblickou fakultou Studium Biblicum Franciscanum (SBF) uskuktočnil Dies academicus. Po úvodnom pozdrave p. JeanJacques Pérennes OP, riaditeľa EBAF a p. Massimo Pazzini OFM, dekana SBF, mal hlavnú prednášku p. Olivier Artus s názvom Enjeux passés et actuels de l’exégèse du livre des Nombres” (zhrnutie tu). Druhým dôležitým bodom…

bolo predstavenie Liber annuus 64 (2014), ročenky venovanej P. G.C. Bottinimu OFM, s vyjadrením vďaky za množstvo odvedenej práce pre SBF ako profesora a dekana. Custos Svätej zeme Pierbattista Pizzaballa OFM vo svojom záverečnom pozdrave poďakoval obom akademickým špecializovaným inštitúciám za vykonávané poslanie. Nakoniec bol predstavený krátky dokumentárny film o SBF, ktorý vytvorila pobočka Christian Media Center.