…lepšia než život

Karmelitánske biblické stretnutiaV nedeľu 26. augusta 2012 sa Karmelitánky Kláštora Božieho milosrdenstva a Kráľovnej Karmelu v Detve venovali biblickým otázkam a konkrétne i Žalmu 63. Božie slovo je svetlo života a Pánova “vernosť je lepšia než život” (Ž 63,4).

Chórová modlitba Bosých karmelitánok pozostáva predovšetkým z recitovania a spievania žalmov. Avšak Lectio divina žalmov je nielen pre karmelitánsku spiritualitu ale vôbec pre širokú kresťanskú verejnosť jedným zo stĺpov modlitby a formovania sa veriaceho.

Logo biblických stretnutí sestier Karmelitánok v Detve …sa skladá z karmelitánskeho znaku, ktorý je vložený do kruhového nadpisu Karmelitánske biblické stretnutia. Vo vnútri karmelitánskeho znaku sa nachádza časť z jedinečného citátu zo Skutkov apoštolov, z Pavlovej reči v Antiochii – “nám bolo poslané toto slovo spásy“.