Mystérium viery umelecky

Dve srdcia (L. Záborský)

Výstavu Záborského obrazov s názvom Mystérium viery v diele Ladislava Záborského v priestoroch Kňazského seminára sv. Františka Xaverského otvoril diecézny administrátor Mons. Marián Bublinec v stredu 5. septembra 2012.

Výber z rozsiahlej tvorby akademického maliara Ladislava Záborského (tu: výklad výstavy) si budú môcť pozrieť účastníci vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou o Žalmoch, ktorá sa bude konať v dňoch 13. a 14. septembra 2012 v Banskej Bystrici – Badíne. Výtvarné meditácie Ladislava Záborského, ako aj jeho prínos pre sakrálne umenie a náboženskú maľbu druhej polovice 20. storočia na Slovensku priblíži účastníkom konferencie v rámci spoločenského večera historička umenia Alena Piatrová.

Výstava je v Kňazskom seminári v Banskej Bystrici – Badíne sprístupnená až do 29. septembra 2012, keďže je zároveň jednou z prípravných aktivít na slávenie Roku Viery.